Değerli İş Ortaklarımız,

Başarılı bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşarken, sizlere Özersoylar'ın geçen yılki iş sonuçlarından kısaca bahsetmek isterim.

Pandemi neticesinde meydana gelen ve hepimizi olumsuz yönde etkileyen küresel ekonomideki zorlukları artık büyük oranda geride bırakmış durumdayız. Pandemi sonrası sektörümüzde, gerek ulusal gerekse uluslararası çevrede dikkate değer bir büyüme yaşandı.

Ancak bölgesel çatışmalardan kaynaklanan arz kısıtlamaları ve artan fiyatlarla birlikte yükselen enflasyon baskılarını da halen hissetmekteyiz. Küresel merkez bankalarının  aldıkları önlemlerin bir sonucu olarak, dünya genelinde enflasyonun kademeli olarak istikrar kazanmasını bekliyoruz. Şu ana kadar gözlemlenen rakamlar da, bu beklentiyi desteleyecek şekilde oluşmaktadır.

Makro ekonomik olarak baktığımızda; ülkemiz ekonomisinin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 4, 2023 yılının tümünde ise yüzde 4,5 büyüme sağladığını görmekteyiz. Böylece ekonomik büyüme üst üste 14 çeyrek devam etmiş olup GSYH 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşmiştir.

2023 senesinde kükürt piyasası, pandemiden kaynaklı arz kıtlığının azalması ve talebin normalleşmesi sonucunda bir önceki yıla göre daha düşük bir fiyat düzeyinde seyretmiştir. Buna karşın yapılan tahminler küresel kükürt pazarının, 2023 ile 2030 arasındaki dönemde istikrarlı bir oranda yükseleceği yönündedir. Şirketimiz bu duruma karşın iş hacmi ve karlılık odaklı çalışmalara ağırlık vermiş, uluslararası kükürt ticaretinde küresel ekonominin dinamiklerine başarıyla ayak uydurmuştur.

Sektörümüze yön veren öncü bir ihracatçı firmayız

50 milyon dolar seviyesinde tamamladığımız dış ticaret hacmine ek olarak, satış tonajımızı yarım milyon ton seviyesinde tamamladık.

Başarılı operasyonlarımızın arkasındaki temel faktör, iş ortaklarımızla sağladığımız sağlam iş birlikleri ve yüksek tonajlı işlem yapabilme kapasitemizdir. Finansal yapımızın güçlülüğünü gösteren bu operasyonlarla, iş süreçlerimizi daha da güçlendirirken, sağlıklı temellere dayanan kalıcı bir büyümeyi de elde etmiş olduk.

2024'e baktığımızda, dengeli bir arz ve biriken talebin karşılanacağı, daha istikrarlı bir kükürt piyasası öngörüyoruz.

Rekabet gücümüzü artırmak için tanınmış küresel rafinerilerle stratejik ortaklıklar kurma hedefimizi sürdüreceğiz. İş ağımızı genişletme, ürün yelpazemizi çeşitlendirme ve hizmet kalitemizi yükseltme çabalarımızı her zaman olduğu gibi temel önceliklerimiz arasında tutmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile değerli iş ortaklarımıza, şirketimize duydukları güven ve verdikleri destek için en içten teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.

Başarımızın temelinde yer alan tüm çalışanlarımıza da minnettarlığımı ayrıca ifade ederim.

Saygılarımla,

Cavit Ersoy

Değerli İş Ortaklarımız,Başarılı bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşarken, sizlere Özersoylar'ın geçen yılki iş sonuçlarından kısaca bahsetmek isterim.