Özersoylar, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürülebilir kılma misyonuyla hareket etmektedir.

Bu hedef doğrultusunda, ürün portföyümüzü sürekli olarak yenileyip inovatif ve geleneksel formülleri geliştirip harmanlamaktayız.

Şirketimize ait arazilerde, Kapadokya’daki Çat ve Kavacık bölgelerinde, iyi tarım uygulamalarıyla birlikte ürün geliştirme ve inovasyon çalışmalarımızı sahada gerçekleştirmekteyiz.

Ulusal ve Avrupa standartlara uygun şekilde, bitki sağlığı ürünlerinin kaydı ve bakımına da özel ilgi gösteren şirketimiz, müşterilerine sunduğu tüm ürünlerin uygunluğunu garanti ederken, olası tüm değişikliklere karşı da sürekli güncellemeler yapmaya devam etmektedir.

Özersoylar, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürülebilir kılma misyonuyla hareket etmektedir.